In het Groene Hart van Nederland, een veenweidegebied omringd door de steden Rotterdam, Leiden, Haarlem en Utrecht, ligt in Zoeterwoude, één van de kleine plaatsen die in de streek te vinden zijn, de kaasboerderij “ De Vierhuizen ”. Theo en Lidia en zoon Freek van Leeuwen vormen één van de drie kaasfamilies in het gebied die biologische Wilde Weide Kaas, kaas met een verhaal, produceren. De Wilde Weide Kaas is de opvolger van de niet biologische Veenweidekaas die door 10 boerderijen in een coöperatie werd geproduceerd. Dat samenwerkingsverband is, na jaren, uiteen gevallen. In navolging van de andere twee Wilde Weide Kaas boerderijen stapte boerderij
“ De Vierhuizen ” , uit overtuiging dat het goed was, over op biologisch beheer en productie.

Wat houdt biologisch eigenlijk in ?

In de eerste plaats zorg voor milieu, natuur en landbouw. Biologische landbouw is een methode waarbij respect voor de natuur en de natuurlijke kringlopen centraal staan zoals strenge beperking van chemische bestrijdingsmiddelen, een verbod op genetisch gemodificeerde organismen en het gebruik van de plaatselijke hulpbronnen zoals organische mest of veevoeder dat van de boerderij afkomt.

In de tweede plaats zorg voor dierwelzijn. Op de boerderij wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met het natuurlijke gedrag van dieren. Varkens mogen in de modder liggen, kippen scharrelen overal buiten en de koeien eten in de weide gras met de lekkernij van bloemen als toetje. Ze krijgen de ruimte en de rust om op te groeien zonder toediening van hormonen en medicijnen tenzij ziekte dat noodzakelijk maakt.

Wilde Weide Kaas, een biologische kaas !

Dat is het grote verschil met zijn voorganger de Veenweidekaas. De Wilde Weide Kaas heeft een mooi etiket met daarop de symboliek van het veenweidegebied, de grutto, de gele lis, de slootjes en de groene weiden. De kaas is daardoor aan de buitenkant herkenbaar. Het heeft een bescherming gelijk aan het Franse AOC. De binnenkant van de Wilde Weide Kaas van boerderij “De Vierhuizen”
ontving dit jaar, met lof van de jury, de winnende prijs voor een echt prachtige kaas, super zuivel, zoetig, fris van smaak en een heerlijke geur. De kaas wordt met groot vakmanschap en uit volle overtuiging voor de biologische aspecten geproduceerd en is met een eenvoudige maar eerlijke omschrijving, zonder overdreven marketinggedoe, aan de kaasliefhebber aangeboden. Dit is het verhaal van een boerderij die oog voor de natuur en respect voor dieren heeft en daardoor een gezonde, eerlijke en lekkere kaas aan de consument aanbiedt.

Delekkerstekaas.nl heeft in haar kaasshop de biologische Wilde Weide Kaas van boerderij“ De Vierhuizen” op voorraad. De Wilde Weide Kaas wordt na het afsnijden standaard vacuüm verpakt en is daardoor minimaal 30 dagen na de verzending houdbaar.

Wilde Weide Kaas, kaas die u zal verrassen !

Kijk in de kaasshop van Delekkerstekaas.nl en klik aan. U kunt kiezen uit een stuk van 500 gram tot een hele kaas van 12 kilo. Wat u ook doet, Wilde Weide Kaas is een naam om te onthouden en om van te gaan houden.

Dat zult u doen als u het geproefd hebt…!